Jdi na obsah Jdi na menu
 

Vzkazník | Aktualitky (RSS) | Ke stažení | Návštěvnost | Výměna ikonek | Přidat článek |

Script pro odpočet času

23. 5. 2010

Script pro odpočet času

do určeného data v češtině

 

 

 

Použijeme následující script:

<body onLoad="startclock();">

<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
var timerID = null;
var timerRunning = false;
function showtime() {
today = new Date();
BigDay = new Date("
december 31, 2011
")
msPerDay = 24 * 60 * 60 * 1000 ;
timeLeft = (BigDay.getTime() - today.getTime());
e_daysLeft = timeLeft / msPerDay;
daysLeft = Math.floor(e_daysLeft);
e_daysLeft = timeLeft / msPerDay;
daysLeft = Math.floor(e_daysLeft);
e_hrsLeft = (e_daysLeft - daysLeft)*24;
hrsLeft = Math.floor(e_hrsLeft);
minsLeft = Math.floor((e_hrsLeft - hrsLeft)*60);
hrsLeft = hrsLeft;
e_minsLeft = (e_hrsLeft - hrsLeft)*60;
secLeft = Math.floor(e_hrsLeft);
secLeft = Math.floor((e_minsLeft - minsLeft)*60);
secLeft = secLeft;
Temp3='
Do konce roku 2011 zbývá: '+daysLeft+' dní, '+hrsLeft+' hodin, '+minsLeft+' minut, '+secLeft+' sekund
.'
document.frm.left.value=Temp3;
timerID = setTimeout("showtime()",1000);
timerRunning = true;
}
var timerID = null;
var timerRunning = false;
function stopclock () {
if(timerRunning)
clearTimeout(timerID);
timerRunning = false;
}
function stopClock() {
        stopclock();   
        return;
}
function startclock () {
stopclock();
showtime();
}
// -->
</script>

<p align="center"><center>
<form name="frm"><input type="textarea" name="left"
size="70“ style="background-color: #FFFFFF; text-align: center; font: 10pt Verdana, Arial; border: 1px solid white
"></form>
</center></p>

Kód si pro své potřeby upravíme následovně:

 

december 31, 2011   to je datum, do kterého bude script odpočítávat (název měsíce musí být v angličtině)

 

Do 31. prosince 2011 zbývá: -     text, který bude před odpočtem.

Chceme-li změnit slova ' dní,  hodin,  minut, sekund, můžeme.

 

size="70“ – 70 je počet písmen (čísel) textového pole – zadáme-li dlouhý text před script, budeme muset přidat třeba na 80

 

background-color: #FFFFFF – barva pozadí

 

font: 10pt – velikost písma

 

border: 1px solid white – šířka a barva orámování

 
 

© Panickov.tk 2006 - 2012 | Běží na systému eStránky.cz | Tisk | Nahoru ↑